İslami Kına Organizasyonu Paketleri

İslami Kına Organizasyonu 2

Hürrem Sultan Paketi

 • Açılış / Sunum
 • Gelin Giriş (gelin yolu)
 • Misafirlere Gül Serpme (gelin)
 • Arş-ı Şerifler (Bayan İlahi Grubu – Def)
 • Gül Merasimi – Nasihatler
 • 2 Gelin Girişi (Nedimeler)
 • Çocuklarla Başbaşa
 • Kahve İkramı (Gelin, Anne, Kaynana)
 • Bereket Testi Kırma
 • Kına Yakma (Salavatlarla)
 • Dua ve Kapanış
 • Semazen Gösterisi (2 kişi)
 • 4  Kişilik Ekibimiz Hizmetinizdedir

Malzeme Listesi

 • Gelin Taht
 • Taht İçin Puf Minderi (2 adet)
 • Taht İçin Cibinlik
 • Taht İçin Çiçeklikler
 • Taht İçin Hilaller
 • Kına Sehbası
 • Konuşma Balonları
 • Kınamıza Hoşgeldiniz Şehzadesi
 • Kapıda Gül Suyu İkramı
 • Gül Lokumu İkramı
 • Karşılama Masa Süslemesi
 • 2 adet Abajur Takımı
 • 2 adet Jardinyer Takımı
 • 2 adet Çocuk Bındallısı
 • Gelin Yolları
 • Aksesuar Masa Süslemesi
 • Kar Spreyi
 • Kahve Fincan Takımı
 • Kahve Cezvesi (kahve dahil)
 • 7 adet Gül
 • Gökkuşağı Kemeri
 • Gül Yaprak Kemeri
 • Karşılama Panosu
 • Gül Yaprak Sepeti
 • 12 adet Nedime Bindallısı
 • 12 adet Nedime Kına Tacı
 • 12 adet El Mumu
 • 12 adet El Zili
 • 2 adet Konfeti
 • 2 adet Volkan
 • Geline El Gülleri
 • Geline Yüz Örtüsü
 • Geline Eldiven
 • Damada Kına Örtüsü
 • Damada Eldiven
 • Damada Fes ve Yelek
 • Kına Tepsisi
 • Kına Sepeti Takımı
 • Hediyelik Kuru Kına (davetli sayısına göre)
 • Yaş Kına / Kına Mumları
 • Bereket Testisi
 • Renkli Mendiller
 • 2 adet Mikrofin + Ayaklık + Kabloları
 • 2 adet Def (ekip için)
İslami Kına Organizasyonu 3

Kösem Sultan Paketi

 • Açılış
 • Geli̇n (Damat) Gi̇ri̇ş
 • Sunum
 • Arş-ı Şeri̇fler
 • Def İle İlahi̇ler
 • Gül Merasi̇mi̇ – Nasi̇hatler
 • Kahve İkramı (Geli̇n – Anne – Κaynana)
 • Kına Yakma (Salavatlarla)
 • Dua
 • Kapanış
 • 2 Ki̇şi̇li̇k Eki̇bi̇mi̇z Hi̇zmeti̇ni̇zdedi̇r.
 • Malzeme Listesi
 • Gelin Tahtı
 • Taht İçi̇n 2 Adet Puf Minder
 • Taht İçi̇n Ci̇bi̇nli̇k
 • Taht İçi̇n Çi̇çekli̇kler
 • Taht İçi̇n Hi̇laller
 • Kına Sehpası
 • Jardinyer Takımı
 • Karşılama Masa Örtüsü
 • Karşılama Panosu
 • Geli̇n Yolları
 • Gülsuyu İkramı
 • Kahve Takımı
 • 7 Adet Gül
 • 2 Konfeti̇ + 2 Volkan
 • Yaş Kına + Kına Tepsi̇si̇
 • Karşılama Masası Süsleme
 • 2 Adet Vazo
 • Vazo İçi̇n Çi̇çekler
 • Ekstralar
 • Hediyelik Kına (100 adet)
 • İkramlık Gül Lokum
 • Gül Şerbeti (100 kişi)
 • Ses Sistemi
 • Bayan Kameraman
 • Bayan Semazen
 • İsteğe Göre Hint Kınası Yapılabilir(Ücretli)
İslami Kına Organizasyonu 4

Mahidevran Sultan Paketi

 • Geli̇n Gi̇ri̇ş (Geli̇n Yolu)
 • Sunum
 • Arş-ı Şeri̇fler
 • İlahi̇ler (Bayan Grup – Def)
 • Gül Merasi̇mi̇ – Nasi̇hatler
 • Çocuklarla Başbaşa
 • Kahve İkrami (Geli̇n – Anne Kaynana)
 • Kına Yakma (Salavatlarla)
 • Dua Ve Kapanış
 • 3 Ki̇şi̇li̇k Eki̇bi̇mi̇z Hi̇zmeti̇ni̇zdedi̇r.

Malzeme Listesi

 • Geli̇n Tahtı
 • Kına Mumları
 • 2 Adet Puf Mi̇nderi̇ (Taht İçi̇n)
 • 1 Adet Kar Spreyi̇
 • Taht İçi̇n Ci̇bi̇nli̇k
 • Renkli̇ Mendi̇ller
 • Taht İçi̇n Çi̇çekli̇kler
 • 2 Adet Vazo + Çi̇çekleri̇
 • Taht İçi̇n Hi̇laller
 • Geli̇n Yollari
 • Kahve Fi̇ncan Takimi
 • Karşilama Masa Süsleme
 • Kahve Cezvesi̇ (Kahve Dahi̇l)
 • Masa Örtüsü
 • Aksesuar Masa Süsleme
 • 2 Adet Abajur
 • Kına Sepeti
 • 3’lü Jardinyer Takımı
 • Kına Tepsi̇si̇
 • Kapida Gül Suyu İkrami
 • Yaş Kına
 • 6 Adet Arkadaş Bi̇ndalli
 • Yüz Örtüsü (Geli̇ne)
 • 6 Adet El Zi̇li̇
 • Kina İçi̇n Eldi̇ven (Geli̇ne)
 • 6 Adet El Mumu
 • Konuşma Balonlari
 • 2 Adet Volkan
 • Kinamiza Hoş Geldi̇n Şehzadesi̇
 • 2 Adet Konfeti̇
 • Bereket Testi̇si̇
 • 7 Adet Gül
 • 2 Mikrofon +Ayaklık ve Kabloları
 • El Gülü (Geline)
 • Karşılama Panosu

Ekstralar

 • Not: “Fi̇yatimiza Mekan Dahi̇l Deği̇ldi̇r!..”
 • Hedi̇yeli̇k Kina
 • İkramlık Gül Lokum
 • Ses Si̇stemi̇
 • Gül Şerbeti̇ (100ki̇şi̇)
 • Bayan Kameraman
 • Bayan Semazen
 • İsteğe Göre Hi̇nt Kinasi Yapilir(ücretli̇)
İslami Kına Organizasyonu 1

Mihrimah Sultan Paketi

 • Açılış
 • Gelin Giriş (Gelin Yolu)
 • Sunum
 • Arşı Şerifler
 • Def İle İlahiler
 • Gül Merasimi – Nasihatler
 • Çocuklarla Başbaşa
 • Kahve İkramı (Gelin – Anne – Kaynana)
 • Bereket Testi Kırma
 • Kına Yakma (Salavatlarla)
 • Dua Ve Kapanış
 • 3 Kişilik Ekibimiz Hizmetinizdedir.
 • Malzeme Listesi
 • Gelin Tahtı
 • Kına Mumları
 • 2 Adet Puf Mınderi (Taht İçin)
 • Taht İçin Cibinlik
 • Kar Spreyi
 • Renkli Mendiller
 • Taht İçin Çiçeklikler
 • 2 Adet Çocuk Bindallısı
 • Taht İçin Hilaller
 • Gelin Yolları
 • Kahve Fincan Takımı
 • Karşılama Masa Süsleme
 • Kahve Cezvesi (Kahve Dahil)
 • Masa Örtüsü
 • Aksesuar Masa Süsleme
 • 2 Adet Abajur
 • Kına Sepeti Takımı
 • Jardinyer Takımı
 • Kına Tepsisi
 • Kapıda Gül Suyu İkramı
 • 8 Adet Arkadaş Bindallı
 • Yaş Kına
 • Yüz Örtüsü (Geline)
 • 8 Adet El Zili
 • Kına İçin Eldiven (Geline)
 • Konuşma Balonları
 • 2 Adet Volkan
 • Kınamıza Hoş Geldin Şehzadesi
 • Bereket Testisi
 • 2 Mikrofon + Ayaklık Ve Kabloları
 • Karşılama Panosu
 • Kına Mumları
 • 8 Adet El Mumu
 • 2 Adet Konfeti
 • 7 Adet Gül
 • El Gülü (Geline)

Ekstralar

 • Not: “Fiyatımıza Mekan Dahil Değildir!..”
 • Hediyelik Kına (100 Adet)
 • İkramlık Gül Lokum
 • Gül Şerbeti (100kişi)
 • Ses Sistemi
 • Bayan Kameraman
 • Bayan Semazen
 • İsteğe Göre Hint Kınası Yapılır(ücretli)